RAB

Hvad betyder Registreret Alternativ Behandler – RAB?
Det betyder at jeg igennem min brancheforening FDZ har opnået godkendelse efter sundhedsstyrelsens bestemmelser.

Jeg har en solid uddannelsesbaggrund indenfor zoneterapien, og lever op til regler om god klinik praksis.

Du kan desuden forvente, at jeg vedligeholder min uddannelse ved løbende at deltage i efteruddannelse.

RAB

Hvorfor bruge en Registreret Alternativ Behandler?

  • Fordi du kommer i gode hænder hos en person, hvis uddannelse på denne måde er blevet lovmæssigt grundfæstet.
  • Fordi du derved sikrer dig den bedst mulige behandling indenfor zoneterapi.
  • Fordi du sikrer dig at din behandler arbejder professionelt ud fra en høj etisk standard og god klinisk praksis.
  • Fordi du gennem loven er sikret klageadgang til den pågældende behandlers brancheforenings etisk jurdisk råd med appelmulighed hos de danske domstole
  • Fordi en RAB-behandler har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klienter.