Bachs blomsteremedier

Dr. Bach blomstermedicin består af 38 forskellige remedier, som, med en enkelt undtagelse, er fremstillet på basis af vilde blomster. Hvert remedie er knyttet til en bestemt følelsesmæssig eller mental måde at opleve og regere på. Det er vores nedtrykthed, modløshed, utålmodighed, mistænksomhed, ubeslutsomhed, bitterhed og stivsindethed, der efter Dr. Bachs mening er den jordbund, som nærer og opretholder legemlige såvel som sjælelige sygdomme og problemer.

Vi er alle præget af en eller flere af disse sindsstemninger og de korresponderende blomsterremedier er i besiddelse af en egenskab, en kraft, der hjælper os med at give slip på de negative træk i vores personlighed og genskabe den følelsesmæssige harmoni.

Denne helbredelsesmetode skal selvfølge ikke erstatte almindelig medicinsk behandling, når denne er nødvendig, men kan i disse tilfælde bruges som et værdifuldt supplement. Ligeledes kan i nogen tilfælde være en god ide, at kombinere med zoneterapi eller Kranio sakral terapi.

Dr. Bach inddelte de 38 remedier i 7 hovedgrupper, og de præsenteres således: De 38 remedier

Hvis du er interesseret i en konsultation, kan du her se, hvad det koster. Læs evt. mere om Bachs Blomsterremider hos Dr. Edward Fonden i Englandwww.bachcentre.com
Eller på den danske hjemmeside www.bachsblomsterremedier.dk

scan0002ny