Særlig sensitive børn

Jeg har behandlet mange særlig sensitive børn, som igennem min behandling har fundet ro, større balance og forståelse for deres særlig evne.

Alle børn er sensitive, men nogle børn (og voksne) har en særlig grad af sensitivitet, der medfører, at de observerer og aflæser alt omkring sig i mere eller mindre grad. Det er børn med et særlig følsomt nervesystem, som opfanger og bearbejder alle de indtryk, som de får igennem en dag. Og deres hjerne bearbejder disse indtryk på en meget dybtgående måde, så de får rigtig mange detaljer med, og reflekterer efterfølgende over meget af det, de oplever.

Det er børn, som tænker og føler dybt. På grund af den ekstra modtagelighed for indtryk og stimuli, overvældes de hurtigere end andre børn og har så brug for at kunne trække sig tilbage, holde en pause fra alt det, som stimulerer, og fordøje de mange indtryk, de har fået.

Børnenes sensitivitet kommer til udtryk meget forskelligt, ud fra deres personlighed i øvrigt. Så det kan være meget forskellige årsager, at forældrene henvender sig til mig, men ofte er den primær grund: indre uro, søvnproblemer og store raserianfald.

Jeg er selv særlig sensitiv, og har også et særlig sensitivt barn, som nu er teenager. Så jeg har oplevet den særlige sensitivitet på godt og ondt, og har stor forståelse for børnenes reaktionsmønstre.